Wat je moet weten over de verplichte WCAG-wetgeving in 2025

Kennis | Algemeen5 minutes

Digitale toegankelijkheid voor iedereen klinkt vanzelfsprekend, maar in werkelijkheid is dit zeker niet het geval. In Nederland zijn er miljoenen mensen die moeite hebben om het internet te gebruiken net als ieder ander. Denk hierbij aan ouderen, laaggeletterden en mensen met een functiebeperking. Ook zij hebben het recht om volledig deel te nemen aan de samenleving. Daarom wordt er in 2025 een nieuwe verplichting ingevoerd: Disabled friendly websites, oftewel websites die digitaal toegankelijk zijn. In dit artikel leggen we uit wat een digitaal toegankelijke website precies inhoudt en welke implicaties dit voor organisaties in de nabije toekomst zal hebben.

Het gebruik van het internet speelt een belangrijke rol in ons leven. Van het bestellen van producten tot eenvoudig informatie opzoeken over specifieke onderwerpen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar wat als iemand blind is of door een ongeluk motorisch beperkt is? Dan is browsen niet zo vanzelfsprekend. Websites moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Een digitaal toegankelijke website is daarom een belangrijk onderdeel.

Waarom is een toegankelijke website zo belangrijk?

Accessibility is een belangrijk onderdeel in de softwarewereld. Het verwijst naar hoe gebruiksvriendelijk een applicatie of website is voor iedereen. Een digitaal toegankelijke website zorgt ervoor dat mensen met een beperking moeiteloos kunnen browsen op verschillende websites en platforms, waardoor zij niet worden uitgesloten.

Je wilt je website dusdanig inrichten dat iedereen je website kan gebruiken en kan converteren. Doe je dat niet? Dan haken deze klanten af, en dat kan je omzet kosten. Daarnaast hecht Google veel waarde aan een geoptimaliseerde website. De richtlijnen van deze nieuwe wet lijken namelijk sterk op de richtlijnen van de zoekmachine.

European Accessibility Act

Vanaf juni 2025 gaat er een nieuwe Europese richtlijn gelden. De European Accessibility Act, ook bekend als de EAA-richtlijn 2019/882. Deze richtlijn vereist dat bedrijfswebsites en applicaties aan bepaalde toegankelijkheidseisen voldoen. Digitale producten, waaronder websites, moeten toegankelijk zijn voor alle Europeanen. De EAA is in 2019 door de Europese Unie aangenomen. Hoewel het eigenlijk op 28 juni 2022 in de nationale wetgeving had moeten worden opgenomen, is dit in meerdere landen, waaronder Nederland, niet gelukt.

Richtlijnen WCAG

De richtlijnen voor toegankelijke websites zijn vastgelegd in de WCAG, ook wel bekend als de Web Content Accessibility Guidelines. De WCAG-richtlijnen bestaan uit drie lagen met in totaal 4 principes, 13 richtlijnen en 78 succescriteria. 

 

De 4 richtlijnen van het WCAG

 

1. Waarneembaar

Om te voldoen aan de eerste richtlijn is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website waarneembaar is. De gebruikers moeten de website en alle bijbehorende elementen kunnen ervaren en begrijpen met de zintuigen die voor hen beschikbaar zijn.

Diverse aanpassingen zijn hierbij vereist, zoals het toevoegen van een alt-tekst aan afbeeldingen, een label dat ook dienst doet voor zoekmachines. Hierdoor begrijpen zoekmachines het doel van de afbeelding, wat niet alleen gunstig is voor SEO, maar ook van belang is voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden of blinden. De tekst van de afbeelding wordt voorgelezen, waardoor zij ook de inhoud begrijpen.

Zorg ook voor voldoende contrast op je website. Vermijd bijvoorbeeld het gebruik van lichte kleuren zoals geel of oranje als tekst op een witte achtergrond.

Verder zijn er verschillende aanpassingen mogelijk voor een digitaal toegankelijke website, zoals het voorzien van ondertiteling bij videocontent en het toevoegen van audiodescripties. Het handhaven van een overzichtelijke website is ook cruciaal, zodat de website te allen tijde gemakkelijk te begrijpen is.

2. Bedienbaar

Een ander essentieel principe betreft de bedienbaarheid van een website, wat inhoudt dat de gebruiker moeiteloos de inhoud van de website kan vinden en gebruiken.

Een praktisch voorbeeld hiervan is het gebruik van een toetsenbord als alternatief voor de muis om door de website te navigeren, waardoor de site bediend kan worden zonder een muis te gebruiken.

Daarnaast is het cruciaal dat gebruikers zelf de tekstgrootte kunnen aanpassen, zodat zij te allen tijde comfortabel de tekst kunnen lezen. Tot slot is het ook van groot belang om pagina's en vensters te voorzien van beschrijvende titels en links, waarmee de gebruiker geïnformeerd wordt over de bestemming van een link.

3. Begrijpelijk

Het derde principe is bedoeld om ervoor te zorgen dat gebruikers de website en de inhoud begrijpen. Het is hierbij essentieel dat de tekst duidelijk en leesbaar is, de pagina's voorspelbaar zijn, en er zo min mogelijk kans is op ‘fouten’ tijdens het gebruik van de site.

Een praktische aanpak is het consistent gebruiken van dezelfde termen over de hele website. Zorg ervoor dat er geen onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden op het scherm wanneer een gebruiker interactie heeft met elementen op de site. In geval van fouten is het belangrijk om duidelijke foutmeldingen te geven, waardoor de gebruiker goed geïnformeerd wordt over waar de fout zich bevindt en de mogelijkheid krijgt om deze te corrigeren. Een voorbeeld hiervan is een contactformulier waarin een ongeldig e-mailadres is ingevoerd.

4. Robuust

Last but not least: de website moet robuust zijn. Zorg dat je content betrouwbaar is en je website of app werkt met verschillende browsers en ondersteunende technologieën. Het gebruik van foutloze code en het maximaliseren van de compatibiliteit zijn hierbij cruciaal, met een sterke focus op toekomstige bruikbaarheid. Bovendien dienen ondersteunende technologieën volledig te begrijpen waar elke functie voor staat (rol), hoe deze functie wordt geïdentificeerd (naam), en in welke status deze zich bevindt (waarde).

De 78 succescriteria binnen de WCAG

Deze 4 hoofdrichtlijnen van het WCAG worden uiteindelijk verder onderverdeeld en uitgesplitst in totaal 78 succescriteria, de toetsbare conformiteitsniveaus. Deze criteria vormen de meetbare eisen waaraan toegankelijke content moet voldoen, verdeeld over de conformiteitsniveaus A, AA en AAA. Een concreet voorbeeld hiervan is het kleurcontrast tussen tekst en achtergrond, wat een van deze criteria is.

Niveau A (30 succescriteria): Dit vertegenwoordigt het absolute minimum waaraan websites moeten voldoen. In totaal zijn er 30 criteria op dit niveau, die vaak eenvoudig kunnen worden toegepast.

Niveau AA (20 succescriteria): Dit niveau stelt het gewenste niveau voor waaraan websites en apps moeten voldoen.

Niveau AAA (28 succescriteria): Hoewel niet wettelijk verplicht, dragen deze criteria bij aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website voor mensen met specifieke beperkingen.

Voor wie is het verplicht?

Vanaf juni 2025 geldt de verplichting voor alle websites en platforms om te voldoen aan de WCAG-wetgeving. Momenteel is het al verplicht voor overheidsinstanties op staats-, regionaal, of lokaal niveau en publiekrechtelijke instellingen. Hoewel er oorspronkelijk plannen waren om de wetgeving vorig jaar met terugwerkende kracht toe te passen, heeft de EAA hierover nog geen definitieve beslissing genomen. Mogelijk volgt hier in de komende jaren meer duidelijkheid over.

Handhaving en boetes

Vanaf juni 2025 kunnen bedrijven die niet voldoen aan de minimale WCAG-regels beboet worden door de Nederlandse overheid. Op dit moment is echter nog niet duidelijk welke inhoud en omvang deze boetes zullen hebben.

Wat betekent dit voor jou?

Websites die vanaf juni 2025 worden gepubliceerd, dienen te voldoen aan de richtlijnen van de aankomende wetgeving. Voor bestaande websites is het nog onduidelijk welke nieuwe regels van toepassing zullen zijn. Deze vraag zal in 2025 en de daaropvolgende jaren beantwoord worden.

Jouw website ook WCAG-proof!

Een goed begin is het halve werk, daarom is het van belang om je website zo snel mogelijk gebruiksvriendelijk te maken. Het zou zonde zijn als je klanten verliest vanwege een niet-gebruiksvriendelijke website. Twijfel je over de gebruiksvriendelijkheid van jouw website? Stimmt staat voor je klaar om je hierbij te helpen. 

Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Ready to start your next digital journey? Get in touch with us!